O NÁS SEKCIE DODÁVAME PRE CHOVATEĽOV KONTAKT ARCHÍV UŽITOČNÉ LINKY


Slovenská rybárska agentúra

Kláštor pod Znievom

Žilina

 

 

hľadaj v sryba.sk

Sryba-Slovenská rybárska agentúra

aktualizované: 22.4.2024

NAJ.sk

SEKCIE

    

 

 

V rámci Operačného programu rybné hospodárstvo poskytujeme:

 • Poradenstvo o procese podávania žiadostí o poskytnutie dotácie a časový harmonogram ich získania

 • Vypracovanie zámeru v zmysle Zákona 24 / 2006 Z.z.

 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

 • Vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií

 • Odborné poradenstvo pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné konanie

 

Poradenská činnosť pri spracovaní a spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných

zdrojov z fondov EÚ

 

Poradenská činnosť pri spracovaní a spracovanie projektov na čerpanie finančných zdrojov z Envirofondu

a čerpanie prostriedkov na obnovu genofondu pôvodných druhov rýb (MŽP SR a MP SR)

 

Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z fondov EÚ

 

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Organizovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti rybárstva, rybnikárstva a ichtyológie

Vydávanie periodických a neperiodických publikácií s rybárskou tématikou

 

 

 

 

 

© 2008-24 SRYBA ver. 20.4.5