O NÁS SEKCIE DODÁVAME PRE CHOVATEĽOV KONTAKT ARCHÍV UŽITOČNÉ LINKY


Slovenská rybárska agentúra

Kláštor pod Znievom

Žilina

 

hľadaj v sryba.sk

 

Sryba-Slovenská rybárska agentúra

aktualizované: 22.4.2024

NAJ.sk

 

CHOVATEĽSKÝ SERVIS

freebird_new.gif

Kým sa vyberieme na lipne

Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)je u nás rozšírený prakticky vo všetkých vhodných tokoch (lipňové a mrenové pásma podhorských riek) ale jeho početnosť z roka na rok klesá. Dôvody sú všeobecne známe. Lipeň je krátkoveká ryba (dožíva sa cca 5 rokov) a je pod silným rybárskym tlakom ( ročné úlovky lipňa udicou v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu sa dlhodobo pohybujú na úrovni 20 ton), pretože jeho lov je veľmi atraktívny, poskytuje hodnotný športový zážitok a tiež mäso, s vôňou tymiánu,  má lipeň veľmi kvalitné.

Rupin_Obj

Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007-2013

Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013,

verzia 5.0

Rupin_Obj

ÚHOR - ZAUJÍMAVÁ RYBA

Keď v roku 1884 známy český vedec a ichtyológ Josef Šusta pravdepodobne po prvýkrát doviezol do našich oblastí mladé úhory - monté, určené na ďalší chov v rybničných sústavách Třeboňska, určite nepredpokladal, že o pár desaťročí sa dovoz úhora pre jeho zachovanie vo vnútrozemských vodách stane nutnosťou. Budovanie priehrad, vodných stavieb, lodná doprava a znečisťovanie dolných úsekov tokov totiž úplne zamedzili migráciám týchto tajomných rýb (?).

Rupin_Obj

RYBOCHOVNÉ A RYBOLOVNÉ OBHOSPODAROVANIE ŠTRKOPIESKOVÝCH JAZIER

V našich podmienkach štrkoviská vznikajú po vyťažení stavebného materiálu (štrk, kameň, hlina, piesok). Ak tieto terénne depresie nie sú vzápätí rekultivované (toto je skôr výnimkou), bývajú neskôr zaplavené vodou. Vytvoria sa tak nevypustiteľné vodné nádrže, pripomínajúce svojím charakterom jazerá. Nakoľko v poslednom období sme zaregistrovali zvýšený záujem o ich rybolovné a rybochovné využitie, Slovenská rybárska agentúra týmto materiálom prispieva k lepšiemu využitiu týchto zaujímavých sekundárnych ichtyotopov.

Rupin_Obj

STANE SA PODUSTVA V SLOVENSKÝCH RIEKACH OHROZENÝM DRUHOM?

podustva_sryba

Podustva severná (Chondrostoma nasus) patrí medzi naše najznámejšie ryby. Na Slovensku je rozšírená prakticky vo všetkých vhodných tokoch, no jej obrovská početnosť, ktorú kedysi bolo iba ťažko odhadnúť, dnes patrí minulosti. K výraznému rozšíreniu areálu tejto ryby prispelo v dávnej minulosti najmä budovanie kanálov v Európe, ktoré prepojili dovtedy oddelené povodia a v nedávnej minulosti najmä vysádzanie veľkého počtu kusov ročka podustvy. Hlavnou príčinou rapídneho poklesu početnosti tejto, pre vodné biotopy významnej ryby, sú predovšetkým nešetrné zásahy do väčšiny tokov, budovanie umelých bariér, čo má za následok absenciu prirodzeného výteru, ako aj zníženú schopnosťodolávať predačnému tlaku. Z uvedených dôvodov sa Slovenská rybárska agentúra rozhodla kompetentným orgánom predostrieť zmenu manažmentu podustvy na Slovensku. Táto ryba, ktorej prítomnosť v toku podmieňuje úspešnosť prirodzeného neresu aj ostatných reofilných rýb, si totiž zasluhuje úplne inú pozornosť, než akej sa jej v posledných rokoch dostáva.

Rupin_Obj

DOKÁŽEME SPRÁVNE STANOVIŤ OBSÁDKY KAPROVÝCH RYBNÍKOV?

Pôvodnou domovinou kapra obyčajného (Cyprinus carpio) sú teplé oblasti Ázie a Čierneho mora. K nám sa kapor dostal z  ponto-kaspickej oblasti povodím Dunaja. Úroveň chovu kapra sa postupne zlepšuje a jeho  postavenie v rybnikárskej výrobe nadobúda aj u nás stále dôležitejšie postavenie. Podobná pozornosť je chovu kapra venovaná aj v mnohých ďalších európskych krajinách. Veď jeho produkcia sa v súčasnosti  pohybuje okolo hranice 400.000 ton (cca 65 % produkcie všetkých sladkovodných rýb). Slovensko má pomerne dobré podmienky pre chov tejto obľúbenej a športovými rybármi azda najvyššie cenenej ryby.

Strana 1 z 2

Choď na stranu 1, 2,  Ďalšia


 

© 2008-24 SRYBA ver. 20.4.5